БҮРТГҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД
 • БҮРТГЭЛ
 • Бүртгүүлэх
  Элсэлтийн бүртгэлийг цахим хэлбэрээр болон хичээлийн 1 байр Сургалтын бодлого зохицуулалтын албанд бүртгэнэ.
 • Хугацаа
  ЭИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2020 оны 06-р сарын 15-ны 09:00-оос 2020 оны 09-р сарын 21-ний 17:30 хүртэл явагдана.
 • Санамж
  Бүртгүүлэгч нь бакалаврын зэргийн боловсролоо ЭИС-д эзэмшиж 3.0 -оос дээш голчтой төгссөн бол тухайн мэргэжлээрээ ЭИС-ийн магистрын хөтөлбөрт шалгалтгүй элсэх боломжтой.

 • БҮРТГҮҮЛЭГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 • Санамж
  ЭИС-ийн магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.

 • БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 • Санамж
  Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.
 • Санамж
  Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Санамж
  Ажлын газрын тодорхойлолт
 • Санамж
  Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт
 • Санамж
  Лицензийн хуулбар (Анагаахын салбарт)
 • Санамж
  Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
Шинэ элсэгч бүртгэх хэсэг
Та цахим шуудангийн хаягаа үнэн зөв, одоо ашиглаж байгаа хаягаа оруулна уу! Таны оруулсан хаяг хэрэглэгчийн нэр болохоос гадна бүртгэл баталгаажих холбоос илгээгдэнэ.
Бүртгэлийн форм бөглөхдөө зөвхөн крилл үсэг ашиглахыг анхаарна уу.
Эрэгтэй Эмэгтэй
Тийм Үгүй
Оршин суугаа хаяг
Боловсролын тухай мэдээлэл нэмэх
Нэмэх товч дарснаар таны боловсролын мэдээлэл доорхи жагсаалтанд нэмэгдэнэ.
Нэмэх