МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн/салбар сургууль Мэргэжил Зэрэг
Сувилахуйн сургууль Сувилахуй Магистр
Төрийн захиргаа, бизнесийн удирдлагын сургууль Бизнесийн удирдлага Магистр
Нягтлан бодох бүртгэл Магистр
Төрийн захиргааны удирдлага Магистр
Эрүүл мэндийн сургууль Био-Анагаах Магистр
Эмнэлзүйн анагаах ухаан Магистр, Доктор
Эм зүй Магистр

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн сургууль Мэргэжил Суурь шалгалт Дагалдах шалгалт
Багшийн сургууль Бага ангийн багш Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монгол хэл
Газарзүй
Монгол хэл
Монголын түүх
Англи хэл
Орос хэл
Физик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Сургуулийн өмнөх боловсролын багш /цэцэрлэг/
Матемтикийн багш
Инженерчлэлийн сургууль Цахилгаан хангамж Математик
Физик
Англи хэл
Газарзүй
Монгол хэл
Монголын түүх
Англи хэл
Орос хэл
Физик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Программ хангамж
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
Нүүр ам судлалын сургууль Нүүр ам судлалын их эмч-Шүдний их эмч Хими
Биологи
Физик
Биологи
Физик
Хими
Сувилахуйн сургууль Сувилагч Хими
Биологи
Физик
Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монголын түүх
Газарзүй
Хими
Биологи
Физик
Хөдөлгөөн засалч
Олон улсын сувилахуй
Төрийн захиргаа, бизнесийн удирдлагын сургууль Төрийн захиргааны удирдлага Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Англи хэл
Газарзүй
Монгол хэл
Монголын түүх
Англи хэл
Орос хэл
Физик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Аялал жуулчлал, сувилалын менежмент
Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний менежмент
Хүний нөөцийн менежмент
Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл
Нягтлан бодогч
Банк санхүү
Маркетинг
Эрүүл мэндийн сургууль Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан-Хүний их эмч Хими
Биологи
Физик
Биологи
Физик
Хими
Био-Анагаах, Судлаач Хими
Биологи
Физик
Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монголын түүх
Газарзүй
Хими
Биологи
Физик
Уламжлалт анагаах ухааны их эмч
Эм зүйч
Суурь шалгалтын аль нэг хичээл 410 болон дагалдах шалгалтын аль нэг хичээл 400, cуурь шалгалтын аль нэг хичээл 400 болон дагалдах шалгалтын аль нэг хичээл 410 оноо БСШУСЯ-аас баталсан босго оноог хангасан тохиолдолд элсүүлнэ.

МСҮТ ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн/салбар сургууль Мэргэжил
МСҮТ сургууль Гоо сайханч
Тогооч
Туслах сувилагч
Эмчилгээний бариа засалч