ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хүн чанар, мэргэжлийн ур чадвараараа шилдэг нь болж бэлтгэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн сургалтын үйлчилгээг бий болгоно.

АЛСЫН ХАРАА

2030 он гэхэд азийн шилдэг 100 сургуулийн түвшинд хөгжиж, дараагийн 50 жилд дэлхийн шилдэг 100 сургуулийн түвшинд өрсөлдөнө.

Card image cap
Магистр, доктор

Бүртгэл:
Эхлэх огноо: 2021.06.10
Дуусах огноо: 2021.10.10

Бүртгүүлэх
Card image cap
Бакалавр (ЕБС төгсөгчид)

Бүртгэл:
Эхлэх огноо: 2021.06.10
Дуусах огноо: 2021.08.24

Бүртгүүлэх
Card image cap
Орой, эчнээ, цахим

Бүртгэл:
Эхлэх огноо: 2021.06.10
Дуусах огноо: 2021.08.28

Бүртгүүлэх
Card image cap
МСҮТ

Бүртгэл:
Эхлэх огноо: 2021.06.10
Дуусах огноо: 2021.08.28

Бүртгүүлэх
ЭЛСЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ТЭТГЭЛЭГ
Олон улс, улсын олимпиадад:

1 байр: 100%
2-5 байр: 70%
6-10 байр: 50%
11-15 байр: 30%

Аймаг, нийслэл түүнтэй дүйцэхүйц олимпиадад:

1 байр: 50%
2-5 байр: 30%
6-10 байр: 20%
11-15 байр: 10%

ЭЕШ оноонд харгалзан олгох тэтгэлэг:

760-с дээш: 100%
700-759: 30%
650-699: 15%

ЭХНИЙ ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОНО

МАНЛАЙЛАГЧ: Элсэгч нь тухайн аймаг, хотын жагсаалтаар мэргэжлийн бүлэгтээ 1 байрт жагссан бол эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 100%, 2-5 байрт жагссан бол 30%, 6-10 байрт жагссан бол 15%, 11-15 байрт жагссан бол 7.5%-иар тэтгэлэг олгоно.
БОЛОМЖ:
  • Монгол Улсын Засгийн Газрын 70-р тогтоолын дагуу тусгай хэрэгцээт мэргэжилтэнг бэлтгэх зорилгоор сувилагч мэргэжлээр элсэн суралцаж буй оюутны голч дүн 2.5-3.0 бол 70 хувь, 3.0-аас дээш бол 100 хувийн тэтгэлэг олгоно.
  • Ковид цар тахлын нөхцөлд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд зарим мэргэжлээр элсэгчдэд сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлж болно.
  • Этүгэн их сургуульд элссэн оюутан нь үндсэн мэргэжлээр суралцах хугацаанд “Хавсарга болон хос хөтөлбөр”-өөс багц цагийг сонгон суралцаж болно. “Хавсрага хөтөлбөр” нь нийт 15 ба түүнээс дээш багц цаг (мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээл) сонгон суралцсанаар нэмэлт ур чадвар эзэмшсэн гэрчилгээг олгоно. “Хос мэргэжил”-ийг эзэмшихдээ өөрийн сурч буй хөтөлбөрөөс гадна 2-дахь суралцах гэж буй хөтөлбөрөөс мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээлүүдийн 30 ба түүнээс дээш багц цагийг нэмж суралцсанаар мэргэжлийн дипломтой төгсөнө.

ЗАХИАЛГАТ МЭРГЭЖИЛТЭН: Мэргэжилтэн дутагдалтай орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиалгатай элсэхийг хүсэгчдийг хяналтын тоонд багтаан элсүүлж болно.