ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хүн чанар, мэргэжлийн ур чадвараараа шилдэг нь болж хөгжих боломж олгодог сургалтын үйлчилгээг бий болгон, үндэсний болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нээлттэй, судалгааны инноватив их сургууль болон хөгжинө.

АЛСЫН ХАРАА

2030 он гэхэд Азийн шилдэг залуу 100 сургуулийн түвшинд хөгжиж, дараагийн 50 жилд Дэлхийн шилдэг 100 сургуулийн түвшинд өрсөлдөнө.

Card image cap
Магистр, доктор

Бүртгэл:
Эхлэх огноо: 2023.06.20
Дуусах огноо: 2023.09.19

Бүртгүүлэх
Card image cap
Бакалавр (ЕБС төгсөгчид)

Бүртгэл:
Эхлэх огноо: 2023.06.08
Дуусах огноо: 2023.07.07

Card image cap
Орой, эчнээ, цахим

Бүртгэл:
Эхлэх огноо: 2023.06.20
Дуусах огноо: 2023.08.28

Бүртгэл хаалттай
Card image cap
МСҮТ

Бүртгэл:
Эхлэх огноо: 2023.06.08
Дуусах огноо: 2023.08.28

Бүртгүүлэх

Нэг. АВЪЯАСЫГ ТЭТГЭНЭ.

1.1 ЭЕШ-ЫН ЖАГСААЛТАНД МЭРГЭЖЛИЙН БҮЛЭГТЭЭ УБ ХОТ БОЛОН АЙМАГТАА ТЭРГҮҮЛЭГЧДЭД ТУХАЙН ЖИЛИЙН БОЛОН СУРАЛЦАХ БҮХ ХУГАЦААНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОНО.

  • Тухайн жилийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.
    1-5 байрт жагссан, эсвэл 760-800 оноо авсан бол* 100%
    6-10 байрт жагссан, эсвэл 720-759 оноо авсан бол 50%
    11-15 байрт жагссан, эсвэл 700-719 оноо авсан бол 25%
    16-20 байрт жагссан, эсвэл 650-699 оноо авсан бол 15%
  • *100% тэтгэлэг хүртэгсэд 3.2-оос дээш голч дүнтэй суралцсан бол төгсөтлөө 100% тэтгэлэгтэй суралцана.

1.2 ОЛИМПИАДЫН АМЖИЛТЫГ ТЭТГЭНЭ

Олон улс, улсын болон аймаг, нийслэл түүнтэй дүйцэхүйц олимпиадад амжилттай оролцсон элсэгчийг онооны дараалал харгалзахгүй тухайн мэргэжлээр шууд элсүүлнэ.
Олон улс, улсын олимпиадад гаргасан амжилтаас хамаарч тухайн жилийн болон суралцах бүх хугацааны сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.

1 байр:** 100%
2-5 байр:** 70%
6-10 байр: 50%
11-15 байр: 30%

**Олимпиадад 1-5 байр эзлэгсэд голч дүн 3.2-оос дээш суралцвал тэтгэлгийг төгстөл нь үргэлжлүүлэн олгоно.
Аймаг, нийслэл түүнтэй дүйцэхүйц олимпиад, Этүгэн их сургуулийн уламжлалт олимпиад, сорилгод үзүүлсэн амжилтаас хамаарч эхний жилийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.

1 байр: 50%
2-5 байр: 30%
6-10 байр: 20%
11-15 байр: 10%


1.3 Гоц авьяастай элсэгч, энхийн үйлсэд онцгой гавьяа байгуулагсад, өөрийгөө сургуулийн элсэлтийн төв комиссын өмнө нотолвол, суралцах бүх үеийн турш, эсхүл тухайн жилд хэдэн хувиар хөнгөлөлт үзүүлэхийг тодорхойлуулан суралцаж болно. Гоц авьяас гэдэг ойлголтод ямар нэг хязгаарлалт тавихгүй. (спорт, урлаг, онцгой мэдрэмжүүд гэх мэт)

Хоёр: СУВИЛАГЧИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР СУРАЛЦАГЧИЙГ ТЭТГЭНЭ.

Монгол Улсын Засгийн Газрын 70-р тогтоолын дагуу тусгай хэрэгцээт мэргэжилтэнг бэлтгэх зорилгоор сувилагч мэргэжлээр элсэн суралцаж буй суралцагчдын голч дүн 2.5-3.0 бол 70%, 3.0-аас дээш бол 100%-ийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.

Гурав. ЗАХИАЛГАТ МЭРГЭЖИЛТЭНГ ДЭМЖИНЭ.

Мэргэжилтэн дутмаг газарт орон нутаг, байгууллагын захиалгатай суралцагчийг хяналтын тоонд багтаан элсүүлж болно.

Дөрөв. 30-С ДЭЭШ НАСНЫ ИРГЭНД БОЛОМЖ ОЛГОНО.

Элсэн суралцах мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөр/-өөр 5-аас доошгүй жил ажилласан, 30-аас дээш насны иргэн