Бүртгэлийн тухай
 • БҮРТГЭЛ
 • Бүртгүүлэх
  Бүртгүүлэгч нь Боловсролын үнэлгээний төвийн системд бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээрээ нэвтэрч зааврын дагуу холбогдох мэдээллээ оруулна. Та хувийн мэдээлэл, цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаараа нягталж, мэдээллийг алдаа мадаггүй, үнэн зөв оруулахыг анхаарна уу.
 • Нэвтрэх
  Бүртгүүлэгч нь системд бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан нэвтэрнэ.
 • Хугацаа
  2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 09:00 цагт нээж 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн18:00 цагт хаана. (элсэлтийн комиссын шийдвэрээр хаагдах хугацаа өөрчлөгдөж болно)
 • Санамж
  • Бүртгэлийн хураамж-1000 төгрөг
  • Бүртгүүлэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтын сонгосон хичээлээ харгалзан өөрийн хүсэлтээр 3-аас илүүгүй мэргэжил (хөтөлбөрт) зэрэг бүртгүүлж болно.

 • Элсэх эрх олгох
 • Санамж
  • Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан-хүний их эмч, Нүүр ам судлал- шүдний их эмчээс бусад мэргэжлээр (хөтөлбөр) элсэхийг хүсэгч сонголттой хичээлийн аль нэгээр босго оноог хангасан бол хяналтын тоонд багтаан 06 сарын 19-нөөс шууд элсүүлж (утсаар холбогдон), суралцах эрхийн бичиг олгоно. Мөн бүртгүүлэгч хяналтын тоонд багтсан эсэхээ онооны жагсаалт гарсны дараа элсэлтийн системд нэвтэрч шалгана.
  • Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан-хүний их эмч, Нүүр ам судлал- шүдний их эмч мэргэжлээр элсэхийг хүсэгчдийг ЭЕШ-ийн нэгдсэн дүн олон нийтэд зарласан өдрөөс 7 хоногт багтаан онооны дарааллаар жагсаан шалгаруулж, холбоо барьж мэдэгдэнэ. Мөн бүртгүүлэгч хяналтын тоонд багтсан эсэхээ онооны жагсаалт гарсны дараа элсэлтийн системд нэвтэрч шалгана.
  • Хяналтын тоонд багтсан элсэгч элсэн суралцахаа баталгаа болгон 130.000 төгрөгийн төлбөрийг урьдчилан төлж, суралцах эрхийн бичиг авахыг зөвшөөрнө. Энэ төлбөрийг суралцагчийн 2023-2024 оны сургалтын төлбөрт оруулан тооцож хасна.
  • Хяналтын тоонд багтаагүй элсэгч элсэлтийн ерөнхий шалгалт нь ижил хичээлээр өгөгдсөн бол орон тоо байгаа өөр мэргэжлээр (хөтөлбөр) шилжин элсэж болно.

 • Таны сонорт
 • Санамж
  Бүртгүүлэгч нь 2021, 2022 оны Боловсролын үнэлгээний төвийн хүчинтэй батламжтай эсвэл 2023 онд ЭЕШ өгөхөөр бүртгүүлсэн байна.
 • Санамж
  Улаанбаатар дахь бүрэлдэхүүн сургуулийн хувьд "Суурь" болон "Дагалдах" шалгалтанд тооцохоор заасан хичээлээс хамгийн өндөр оноо авсан 2 хичээл тус бүрээр тооцон элсүүлнэ.
  Эрдэнэт салбар сургуулийн хувьд БШУЯ-аас баталсан их, дээд сургуульд элсэгчдийн хангасан байх босго 410 онооноос багагүй байна.
 • Санамж
  Шилдэг элсэгч:
  • Олон улс, улсын болон аймаг, нийслэл түүнтэй дүйцэхүйц олимпиадад амжилттай оролцсон элсэгчийг онооны дараалал харгалзахгүй тухайн мэргэжлээр шууд элсүүлнэ.
  • Гоц авьяастай элсэгч, энхийн үйлсэд онцгой гавьяа байгуулагсад, өөрийгөө сургуулийн элсэлтийн төв комиссын өмнө нотолвол, суралцах бүх үеийн турш, эсхүл тухайн жилд хэдэн хувиар хөнгөлөлт үзүүлэхийг тодорхойлуулан, бүртгүүлэгчийг тухайн чиглэлээр шууд элсүүлнэ. Гоц авьяас гэдэг ойлголтод ямар нэг хязгаарлалт тавихгүй. (спорт, урлаг, онцгой мэдрэмжүүд гэх мэт)

  Этүгэн бүрэн дунд сургууль төгсөгч:  Этүгэн их сургуулийн дэргэдэх бүрэн дунд сургуулийн төгсөгчийг суурь болон дагалдах шалгалтад тооцохоор заасан хичээлүүдээс ЭЕШ өгч, онооны босго хангасан бол шууд элсүүлнэ.
 • Санамж
  Шилдэг элсэгч болон Этүгэн бүрэн дунд сургуулийн  ангиллаар бүртгүүлэгч нь суурь болон дагалдах шалгалтад тооцохоор заасан хичээлүүдээс ЭЕШ өгөн босго оноог хангасан байна. Дээрх ангиллуудаар бүртгүүлэгч нь тухайн нөхцөл хангасныг гэрчлэх бичиг баримтын эх хувь болон бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, батламж бичгийг 2023 оны 06 дугаар сарын 19-30-ны хооронд ажлын цагаар хичээлийн I байрны элсэлт, бүртгэлийн хэсэгт авчирч бүртгүүлэн суралцах эрхийг баталгаажуулна.
 • Санамж
  Суралцах эрхийн бичиг авсан хот болон орон нутгийн элсэгчид журамд зааснаар дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн 2023 оны 08 дугаар сарын 21- 31-ний хооронд ажлын цагаар хичээлийн II байрны элсэлт, бүртгэлийн хэсэгт өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
  1. Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт (ар, өвөр тал нэг нүүрт)
  2. Суралцах эрхийн бичиг
  3. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хэрэв түүнээс дээш шатны боловсрол эзэмшсэн бол гэрчлэх баримт бичиг, хуулбарын хамт)
  4. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо (цахим системэс гаргасан)
  5. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг – 4% (сүүлийн 3 сар дотор авахуулсан)
  6. Сургалтын төлбөр төлсөн баримт (Нэгдүгээр дамжааны анхлан элсэгч нь сургуульд бүртгүүлэхээр ирэхдээ тухайн хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийг төлсөн байна)
  7. Боловсролын зээлийн сангийн буцалтгүй тусламжаар суралцах бол холбогдох материал, тухайн хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн 50 хүртэл хувь төлсөн баримт
  8. Бичиг баримтын үнэ (15000 төг)
Бакалаврын бүртгэх хэсэг
- Та Боловсролын үнэлгээний төвийн http://www.eec.mn/ сайтруу нэвтэрдэг код, нууц үгээ ашиглан бүртгүүлнэ үү.
Бүртгэлийн форм бөглөхдөө зөвхөн крилл үсэг ашиглахыг анхаарна уу.